Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Szkolenia

 

Od 2009 roku prowadzimy również działalność szkoleniową posiadając status Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego. Posiadamy wpis do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Katowic oraz Rejestru Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach. Prowadzimy seminaria, szkolenia, kursy w szerokiej gamie tematycznej pozwalającej naszym słuchaczom na uzyskanie wiedzy i praktycznych umiejętności, przygotowujących do złożenia egzaminów na świadectwa kwalifikacji: Urzędu Dozoru Technicznego, Transportowego Dozoru Technicznego Polskich Kolei Państwowych, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Kolejowego Dozoru Technicznego. Prowadzimy szkolenia dla pracujących, bezrobotnych i uczących się, pozwalające podnieść kwalifikacje, zdobyć nowy zawód, uzupełnić wiedzę fachową i ogólną.

 

OFERUJEMY

 

szkolenia BHP

 • wstępne - ogólne
 • wstępne - stanowiskowe
  • dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
  • dla pracowników inżynieryjno - technicznych
  • dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
  • dla pracowników administracyjno - biurowych
  • dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy
   oraz innych osób wykonujących zadania tej służby
  • dla pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny
 • okresowe
 • dla wszystkich grup zawodowych
 • zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy
 • metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego
 • wykonujemy Ocenę Ryzyka Zawodowego dla każdego stanowiska pracy
 • wykonujemy pełną dokumentację BHP dla firm - rejestry, instrukcje,
  pozostała dokumentacja
 • możliwa opieka nad firmą z zakresu BHP

 

kursy zawodowe

 

 • na uprawnienia G1/E (SEP) dla elektryków, elektromechaników, elektroników
 • na uprawnienia G1/D dozorowe
 • na uprawnienia G2/E (palacz CO) wszystkie rodzaje paliw
 • na uprawnienia G2/D dozorowe
 • na uprawnienia G-3/E
 • na uprawnienia G-3/D
 • wykonywanie transportu drogowego TAKSÓWKĄ
 • obsługa kas rejestrujących (kasy fiskalne)
 • minimum sanitarne - HACCP
 • sprzedawca - przedstawiciel handlowy
 • pracownik administracyjno - biurowy z obsługą urządzeń biurowych
 • kelner - barman
 • pracownik małej gastronomii
 • fryzjer - stylista
 • magazynier
 • komputerowa obsługa magazynu i hurtowni
 • pilarz - drwal, z obsługą pił tarczowych, łańcuchowych z napędem spalinowym i elektrycznym
 • obsługa elektronarzędzi i maszyn tnących
 • wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych - wysokościowych
 • monter rusztowań budowlanych
 • obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie - CNC
 • kurs kierowników i opiekunów wycieczek
 • wychowawców kolonii i obozów
 • opiekun osób starszych i chorych
 • opiekunka do dzieci
 • asystent osób niepełnosprawnych
 • kursy na uprawnienia do obsługi urządzeń transportu bliskiego, przygotowujące
  do egzaminu na świadectwo kwalifikacji UDT 
  • wózki jezdniowe podnośnikowe w kat. IIWJO
  • żurawi wieżowych ŻB -75/100 - kat. IŻ
  • żurawi samojezdnych - kat. IIŻ
  • żurawi przenośnych (HDS) - kat. IIŻ
  • żurawi stacjonarnych - kat. IIŻ
  • suwnic sterowanych z poziomu roboczego - kat. IIS
  • suwnic sterowanych z kabiny - kat. IS
  • suwnic sterowanych z kabiny - suwnice specjalne - kat. IS
  • podestów ruchomych przejezdnych - kat. IP
  • wciągników i wciągarek
  • dźwigów towarowych i towarowo - osobowych
  • dźwigników kolumnowych
  • burt samowyładowczych
  • kurs hakowego
 • kursy na uprawnienia konserwatora
  • konserwacja burt samowyładowczych
  • konserwacja dźwigników kolumnowych
  • konserwacja wciągników i wciągarek
  • konserwacja podestów ruchomych przejezdnych
  • konserwacja suwnic
  • konserwacja żurawi
 • kursy komputerowe
  • podstawowe
  • specjalistyczne
 • kurs kierowcy lokomotywy spalinowej o mocy do 300 KM
 • kurs manewrowego kolei
 • pracownik torowy - utrzymania kolejowej nawierzchni torowej
 • kurs spawacz światłowodów - sieci światłowodowych
 • kurs instalator - serwisant sieci teletechnicznej i teleinformacyjnej
 • kurs obsługa stacji paliw płynnych i stacji LPG
 • kurs przewóz materiałów sypkich cysternami
  wykonywanie załadunku i rozładunku pneumatycznego, zbiorników - cystern samochodowych
  transportowych do materiałów sypkich, w ruchu drogowym

 

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Obecnie realizujemy Projekt WND-POKL.08.01.01-24-519/10 "Nowoczesne kwalifikacje teleinformatyczne" w  ramach Poddziałania 8.1.1 POKL - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Wspieranie rozwoju kwalifikacji  zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, którego realizację prowadzi Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.


W ramach Projektu szkolenie obejmuje dwie grupy:

 • Kurs "Spawacz światłowodów - spawanie sieci światłowodowych"
 • Kurs "instalator sieci teletechnicznej"
 • Kurs z zakresu języka angielskiego dla obydwu grup.

 

Dofinansowanie projektu wynosi: 378.921,60 zł. Wkład własny firmy POLNet: 86.480,40 zł.


© 1998-2014 POLNet - Dostawca Uslug Internetowych, Telewizji i Telefoni Cyfrowej | Wszelkie prawa zastrzeżone.
Informacje zawarte w niniejszej witrynie nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej w myśl rozumienia prawa.

wbok

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

Serwis internetowy www.polnet.tv wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów.
Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

buy viagra online generic viagra buy viagra accutaneviagra