Projekt inwestycyjny

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI

DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

 

Miło nam Państwa poinformować, że firma POLNet zawarła umowę z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie (Instytucją Wdrażającą / Instytucją Pośredniczącą II stopnia) o dofinansowanie projektu „Zapewnienie dostępu do Internetu w powiecie tarnogórskim oraz będzińskim w technologii FTTH” w ramach działania 8.4 „Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

 

Celem projektu „Zapewnienie dostępu do Internetu w powiecie tarnogórskim oraz będzińskim w technologii FTTH” jest stworzenie infrastruktury teleinformatycznej umożliwiającej dostęp do nowoczesnych usług telekomunikacyjnych na obszarze powiat tarnogórskiego oraz będzińskiego. Firma POLNet zamierza osiągnąć ten cel dzięki zastosowaniu technologii FTTH (Światłowód do domu) na terenach pozbawionych dostępu do szerokopasmowego Internetu.

 

Biuro Projektu:
Ul. Kołobrzeska 20,
40-718 Katowice
tel. 32 251 83 38
e-mail: bok@polnet.tv

 

Projekt „Zapewnienie dostępu do Internetu w powiecie tarnogórskim oraz będzińskim w technologii FTTH” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

Linki do stron:

Ogłoszenia

 

Przetarg Projekt „Zapewnienie dostępu do Internetu w powiecie tarnog órskim oraz będzińskim w technologii FTTH” - ZAPYTANIE OFERTOWE (PDF)

 

Protokół z wyboru głównego wykonawcy.pdf (06.05.2013)